• 1.png
  • 2.png
  • 3.png

Wat is FoamShield?

FoamShield is een innovatieve vezel opsluitings-techniek die berust op een proactieve benadering van de asbestvezel door voorafgaand aan saneringswerkzaamheden de eventuele vezelemissie te voorkomen met behulp van moderne en uiterst effectieve “wetting agents” die de vezels grondig aan de bron binden. Daarna wordt tijdens werkzaamheden een werkwijze gevolgd waarbij doorlopend vezelemissie wordt voorkomen, en bij een aantal voorkomende asbestvormen volstrekt nieuwe technieken worden toegepast. Uitgangspunt is dat in vrijwel alle gevallen een “near to ZERO emissie” werkproces wordt nagestreefd en behaald. Daarmee biedt FoamShield een uniek en veilig saneringsproces dat ruimschoots onder alle wettelijk vastgestelde emissiegrenswaarden blijft.

 

Waarom FoamShield?

De techniek van FoamShield is ontwikkeld om bij het proces van asbestsanering maximale veiligheid te creëren door vezelemissie te reduceren tot vrijwel NUL. Als gevolg hiervan kan een saneringsproces gerealiseerd worden waarbij ruimschoots onder de door de wetgever vastgestelde risicogrenswaarden gesaneerd kan worden. Een resultaat dat bij traditioneel saneren nauwelijks mogelijk is omdat de asbesthoudende bronnen bij onbehandeld wegnemen dan vrijwel onvermijdelijk vezelemissie veroorzaken.

Wat is FoamShield Europe bv?

FoamShield Europe is het centraal Europees hoofdkantoor verantwoordelijk voor de opbouw van een netwerk van gecertificeerde saneringsbedrijven die voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaarden van het eerste herkenbare MVO kwaliteits Merk in Europa op het gebied van asbestsanering dat op basis van de FoamShield methoden en producten een innovatieve, veiliger, snellere en goedkopere techniek beschikbaar maakt voor asbestsanering.

 

FoamShield is een innovatieve vezel opsluitings-techniek die berust op een proactieve benadering van de asbestvezel door voorafgaand aan saneringswerkzaamheden de eventuele vezelemissie te voorkomen met behulp van moderne en uiterst effectieve “wetting agents” die de vezels grondig aan de bron binden. Daarna wordt tijdens werkzaamheden een werkwijze gevolgd waarbij doorlopend vezelemissie wordt voorkomen, en bij een aantal voorkomende asbestvormen volstrekt nieuwe technieken worden toegepast. Uitgangspunt is dat in vrijwel alle gevallen een “near to ZERO emissie” werkproces wordt nagestreefd en behaald.  Daarmee biedt FoamShield een uniek en veilig saneringsproces dat ruimschoots onder alle wettelijk vastgestelde emissiegrenswaarden blijft.